Abonnemang till barn

Om du som förälder tecknar abonnemang för ditt barn, är det vissa saker som är bra att veta.

 

Avtal med minderårig

I princip kan inte en person under 18 år teckna avtal. Undantag är om avtalet tecknas med förmyndarens samtycke eller om personen handlar för kontanta pengar. Detta betyder alltså att en person som inte är myndig kan köpa en telefon men inte teckna ett löpande abonnemang. Säljaren ska också vara uppmärksam på personens ålder, priset på varan och vilket slags tjänst det gäller.

 

Att teckna abonnemang för sina barn

När du som förälder tecknar avtal för till exempel en mobiltelefon med abonnemang är det också du som är ansvarig för användningen.

Vissa tjänster kan kosta mycket pengar och beroende på vilket ansvar du anser att barnet kan ta, finns det olika spärrtjänster som kan användas. Du kan spärra för olika typer av samtal, mms, sms och datatrafik.

Vissa operatörer erbjuder ytterligare säkerhetsåtgärder, kontrollera detta med din operatör. Tänk också på att skydda säkerhetskoder för spärrar så att inte barnet kan öppna dem utan din tillåtelse, samt dina bankkoder för köp av tilläggsdata eller så kallade in-app-köp.

Hur du beställer spärrar

  • Kontrollera alltid med din abonnemangsoperatör hur du ska göra för att få olika spärrar.
  • För att spärra betalteletjänster kan du också behöva kontakta din abonnemangsoperatör för att få en spärr.

Unga och mobiltelefoni

Statens medieråd har tagit fram en verktygslåda med informations- och studiematerial om ungas medieanvändning. Verktygslådan innehåller bland annat tips till vuxna om barn och unga och mobiltelefoner. Några av dessa tips är:

  • Tänk på att mobiltelefonen också är en dator.
  • Tänk på att barnet kan köpa mer än samtal med mobilen.
  • Minska risken för obehörig användning vid stöld av mobilen.
  • Lägg in ICE (In Case of Emergency) i adressboken – om barnet skulle råka illa ut.