Hallå Konsument

Som ett komplement till den rådgivning som Telekområdgivarna, övriga konsumentbyråer samt myndigheter har, finns Hallå konsument. Det är en nationell upplysningstjänst hos Konsumentverket för konsumentfrågor inom olika områden. Har du en fråga om allmän konsumenträtt, frågor utanför vårt område, eller vill stämma av en fråga utanför vår telefontid, går det bra att kontakta dem.

 

Kontakt och webbplats

Vägledarna i Hallå konsument är anställda hos Konsumentverket och de svarar på övergripande frågor om köp, avtal, reklamationer och hållbara val. När du har frågor som bäst hanteras av någon annan myndighet, konsumentbyrå eller den egna kommunens konsumentverksamhet hänvisas du vidare, till exempel till oss.

På webbplatsen hallakonsument.se finns artiklar, frågor och svar, guider och andra verktyg. Där finns också kontaktvägar till alla övriga medaktörer.

Du når Hallå konsuments vägledare vardagar klockan 9-17 på telefon 0771-525 525, webbplatsen hallakonsument.see-post, brev, chatt och Facebook.

 

Bred samverkan

Tjänsten drivs av Konsumentverket i nära samverkan med tretton informationsansvariga myndigheter:

 • Allmänna reklamationsnämnden,
 • Boverket,
 • Energimarknadsinspektionen,
 • Energimyndigheten,
 • Fastighetsmäklarinspektionen,
 • Finansinspektionen,
 • Kemikalieinspektionen,
 • Kronofogden,
 • Livsmedelsverket,
 • Läkemedelsverket,
 • Naturvårdsverket,
 • Pensionsmyndigheten och
 • Post- och telestyrelsen

Samt de fyra konsumentbyråerna:

 • Konsumenternas Energimarknadsbyrå,
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå,
 • Konsumenternas Bank- och finansbyrå och
 • Telekområdgivarna.

Även kommunernas konsumentverksamhet ingår i arbetet.