Om oss

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband samt fiberanslutning. Som konsument kan du dels vända dig till oss innan du ingår avtal för goda råd i förebyggande syfte, dels kan du kontakta oss om det uppstår problem med ditt abonnemang och du inte lyckas komma överens med leverantören. Vi kan då ge dig rådgivning och i vissa fall hjälpa till i dialogen mellan dig och din leverantör för att aktivt försöka bidra till en lösning.

Vi är en icke vinstdrivande organisation som finansieras av deltagande operatörer och fiberleverantörer. Telekområdgivarna ägs av organisationen TechSverige (f d IT&Telekomföretagen) och för att garantera opartiskhet har vi Konsumentverket samt Post- och telestyrelsen representerade i styrelsen, dessa har också utslagsröst.

Vision

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband samt fiberanslutningar.

Vår rådgivning till företagare begränsar sig till enskilda firmor. Ärenden som rör andra företagsformer kan vi inte hantera då dessa ligger utanför konsumentlagstiftningen.

 

Vi arbetar för att göra konsumenterna till bättre konsumenter och leverantörerna till bättre leverantörer. Genom aktivt samarbete med myndigheter, operatörer och fiberleverantörer bidrar vi till målbilden att skapa Sveriges bästa konsumentmarknad.

Verksamheten startades 2006 och Telekområdgivarna är ett namn inom Konsumenternas tele- tv- & internetbyrå Telekområdgivarna AB. Bolaget är inte vinstdrivande och har organisationsnummer 556699-9339.

Styrelse

Telekområdgivarnas styrelse består av representanter från både operatörer inom tv, telefoni och bredband samt från staten. Staten representeras av Post- och telestyrelsen samt Konsumentverket. Myndigheterna och branschföreträdarna har lika många röster i styrelsen och en av de statliga myndigheterna har utslagsröst för det fall sådan behövs för att fatta beslut om Telekområdgivarnas verksamhet.

Styrelsens ledamöter är för närvarande:

Kerstin Karlsson, Post- och telestyrelsen, ordförande

Johan Ohlsson, Konsumentverket, ledamot

Britt-Marie Lundkvist, Konsumentverket, ledamot

Robert Liljeström, TechSverige (f d IT&Telekomföretagen), ledamot och ägarrepresentant

Tomas Avenborg, Global Connect, ledamot

Erik Sjöberg, Vimla, ledamot

Linda Håkansson, Tele2, ledamot

Charlotta Garmert, Post- och telestyrelsen, ledamot

Nicklas Liss-Larsson, Post- och telestyrelsen, suppleant

Cecilia Norlander, Konsumentverket, suppleant

Medarbetare

Vi är tio medarbetare med stor erfarenhet av att arbeta med konsumenträttsliga frågor.

Ägare och finansiärer

Verksamheten ägs av organisationen Tech Sverige (f d IT&Telekomföretagen). Den finansieras av de operatörer och fiberleverantörer inom tv, telefoni och bredband som har valt att vara med vilket för närvarande är:

 

Deltagande i Telekområdgivarna är frivilligt och operatörer och leverantörer som ingår avtal med konsumenter för tjänster om tv, telefoni, bredband och fiberanslutning kan erbjudas att vara med som finansiärer.

Om den operatör/leverantör du har inte är med i Telekområdgivarna kan det bero på att de antingen inte valt att vara med eller att de inte uppfyller kraven för att vara med.

När en operatör/leverantör ansöker om att få gå med i Telekområdgivarna ska nedanstående kriterier ligga till grund för en bedömning och om de inte uppfylls kommer de inte heller att erbjudas avtal:

 • Andel klagomål – Leverantören får inte ha väsentligt fler klagomål till Telekområdgivarna än leverantörer av samma storlek 
 • Typ av klagomål – Leverantören får inte ha återkommande klagomål som tyder på att de agerar i strid med lagstiftning.

Leverantörer som har dessa problem nekas att teckna avtal tills de visat en tydlig och varaktig förbättring i att följa gällande lag, praxis och uppföranderegler. Leverantörer som redan är med i Telekområdgivarna, men bryter mot ovanstående punkter, riskerar uppsägning enligt avtalsvillkoren. 

De flesta större operatörer/leverantörer är med i Telekområdgivarna och har därmed åtagit sig att också agera i enlighet med dessa regler och ta ansvar för att deras kunder kan få hjälp av en opartisk instans.

Leverantörer som inte är med på listan ovan är alltså inte med i Telekområdgivarna. 

Är du representant för en leverantör som inte är med i Telekområdgivarna?

Några fördelar med att vara med i Telekområdgivarna

Utöver den allmänna service som alla kan ta del av, finns det stora fördelar i att även ansluta sig aktivt till Telekområdgivarna. Inte bara för att signalera seriositet gentemot konsumenterna, utan också för att få tillgång till fördjupad service som: 

 • Konsumentjuridisk expertis

Våra jurister med specialkompetens i konsumenträtt inom branschen tar emot ett stort antal klagomål varje år och kan bedöma dem innan en eventuell juridisk tvist. Den ärendestatistik vi för gör också att vi kan skapa oss en bild av aktuella problem tidigt, både för marknaden i stort och för den enskilde leverantören.

 

 • Branschpåverkan

Ett deltagande i Telekområdgivarna är en möjlighet att utöva inflytande inom branschen. Telekområdgivarna har ett tätt samarbete med myndigheter och är en neutral arena - en opartisk funktion - som ofta används vid olika typer av branschöverenskommelser för att förbättra kundnöjdheten utan långtgående reglering.

 •  Branschmöten

Minst tre gånger om året bjuder vi in representanter från de leverantörer som är med i Telekområdgivarna till möte. Då går vi igenom aktuella frågor inom konsumentområdet och diskuterar lösningar på gemensamma problem.

 • Stärka ert varumärke

Missnöjda kunder kan göras nöjdare genom vår opartiska konsumenträttsliga rådgivning. 

Kontakta oss för att ansluta er till Telekområdgivarna.

Är du konsument och vill kontakta oss?

Innan köp

Vi kan ge råd innan du ingår avtal om ett abonnemang för tv, telefoni, bredband eller anslutning till fiber.  Ta gärna del av vår information som finns framtagen för olika typer av teknik om vad som är viktigt att tänka på för att undvika eventuella framtida problem. Vi kan dock aldrig ge råd om vilken leverantör som du ska välja, eller prisplaner.

 

Efter köp, frågor eller klagomål

Om du har en fråga rekommenderar vi alltid att du:

 1. Försöker hitta svar här på webbplatsen. Det mesta av vår information finns samlad här med svar på alla de vanligaste frågorna. Använd gärna vår sökfunktion.
 2. Kontaktar din operatör/leverantör. Dels för att leverantören ska ha en möjlighet att lösa problemet och dels för att vi behöver veta vilket svar du har fått från leverantören.

Vår ärendehantering

Om du och leverantören trots detta inte når en lösning kan du vända dig till oss. När vi får in ditt ärende händer detta:

 1. Vi tittar på ärendet utifrån de lagar, regler och den praxis som finns för att sedan kunna vägleda dig.
 2. Om vi ser att lagstiftning, regler och praxis tyder på att du har rätt eller att frågan är oklar ber vi dig att återigen kontakta din leverantör för att framföra det vi har kommit fram till.
 3. Om du och leverantören  ändå inte lyckas komma överens kan vi ta kontakt med leverantören för att försöka lösa ärendet.
 • OBS! Vi kan endast ta direkt kontakt med de leverantörer som är med och finansierar Telekområdgivarna eftersom det endast är hos dessa som vi har kontaktpersoner.

Telekområdgivarna i sociala medier

Följ Telekområdgivarna på Facebook och LinkedIn så håller du dig uppdaterad om konsumentfrågor inom tv, telefoni, bredband samt fiberanslutning.

På Facebook delar vi ofta konsumentinformation inom vårt område, samt användbara tips. Du kan enkelt dela med dig av vår information från denna webbplats på ditt eget konto genom att klicka på symbolerna för Facebook och LinkedIn som finns på varje sida, längst upp och längst ner. Om du delar vår information kan fler hitta vår hjälp. 

Än så länge har vi dock ingen möjlighet att besvara konsumentärenden i de sociala medierna. Använd istället kontaktformuläret här på webbplatsen om du har ett ärende som du vill få rådgivning kring. 

Vad är Telekområdgivarna?