Beslut i kronologisk ordning

Beslut i kronologisk ordning

2018

ARN 2018-04448Leverantören hade rätt att häva avtalet när huset dit anslutningen skulle dras inte ännu var byggt

ARN 2018-03975Ej rätt att häva avtalet utan kostnad innan avtalstiden gått ut 

ARN 2018-03314 - Konsumenten hade inte rätt till samma pris som grannarna 

ARN 2018-01587 - Avtal om fiberanslutning på fastighet omfattas inte av ångerrätten

ARN 2018-01312Rätt till ersättning för egen grävning när leverantören ändrat installationsmetod i strid med avtalet 

ARN 2018-01094Ingen ersättning vid avgrävd bergvärmekabel 

ARN 2018-00776 - Konsumenten fick inte ersättning när installation utförts enligt anvisning  

 

2017

ARN 2017-11047 – Öppet eller slutet nät?

ARN 2017-10830 - Schablonbelopp ansågs oskäligt högt

ARN 2017-09643 – Avbeställningsavgift kan vara skälig

ARN 2017-09420Försening gav inte rätt till prisavdrag

ARN 2017-09235 – Tvist om avtalat pris

ARN 2017-07151 - Förlängd ångerrätt enligt distansavtalslagen

ARN 2017-06927 Skadestånd för skada på fastighet men inte för kostnader som ej varit ekonomiskt mätbara

ARN 2017-06418 - Förlängd ångerrätt enligt distansavtalslagen 

ARN 2017-06317 - Försening på grund av myndighetsbeslut

ARN 2017-05282 – Obalanserat avtalsvillkor var ogiltigt

ARN 2017-04566 – Målsättning inte samma sak som uttalat slutdatum

ARN 2017-03697 –En konsument har inte automatiskt rätt till ersättning även om en annan konsument fått ersättning

ARN 2017-03385 – 24 månaders bindningstid var oskäligt

ARN 2017-01932 – Otillåtet avtalsvillkor att neka ersättning vid försening

ARN 2017-00530 – Otillåtna villkor gällande försening och skadestånd

  

2016

ARN 2016-13455 – Försening utanför leverantörens kontroll

ARN 2016-13154 – Konsument blev bunden av orderbekräftelsens innehåll då denne inte reklamerat i rätt tid

ARN 2016-12682 – Konsumenten hade klagat på felet inom skälig tid

ARN 2016-11083 – Fiberanslutningen ansågs vara levererad inom skälig tid

ARN 2016-09876 – Egen grävinsats gav inte rätt till prisavdrag

ARN 2016-09742 – Konsumenttjänstlagen kan inte avtalas bort

ARN 2016-08248 – Konsumenten kunde inte bevisa att bredbandsabonnemang skulle ingå i fiberanslutningskostnaden

ARN 2016-04925 – Ingen ångerrätt enligt lag vid fiberdragning

ARN 2016-02098 - Muntliga löften kunde inte bevisas

 

2015

ARN 2015-11747 - Bristande information om avsaknad av grävtillstånd gav konsumenten rätt att frånträda avtalet utan kostnad

ARN 2015-09165 – Avslag på grund av att anmälan var riktad mot fel part

  

2014

ARN 2014-08031– Ångerrätt enligt lag och avtal vid fiberdragning

ARN 2014-07285 - Betalning när fiberanslutningen som sådan fungerar

 

2013

ARN 2013-08321 - Rätt till återbetalning av förskott vid hävning på grund av leveransförsening

  

2011

MD 2011:24 – Vilseledande marknadsföring om bland annat ROT-avdrag