Ändring i kanalutbud

Din operatör kan vara beroende av vissa rättigheter för att leverera ditt tv-utbud. Operatören kan ha rätt att ändra utbudet under förutsättning att ändringen görs i enlighet med avtalsvillkoren. På den här sidan hittar du mer information om ändringar i kanalutbudet.

 

Rättigheter

Operatören kan vara beroende av rättigheter för att kunna sända vissa kanaler eller program och dessa rättigheter kan förändras. 

Det går inte att ge ett enkelt svar på vilka rättigheter du kan ha eftersom mycket beror på hur ditt avtal ser ut och omständigheterna i övrigt. Vid en rättslig prövning är det de speciella omständigheterna i varje enskilt fall som påverkar utgången. 

Ändringar i kanalutbudet

I vissa fall kan operatören ha rätt att ändra ditt kanalutbud även under din bindningstid. En förutsättning för en sådan ändring är att det står angivet i avtalet att operatören har rätt att genomföra en sådan ändring. I ditt avtal står vad som gäller för just ditt abonnemang.

Det finns avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som handlar om kanalutbud. Om det inte framgår av villkoren att operatören har rätt att göra en sådan förändring som skett kan du ha rätt att kräva att operatören erbjuder dig något annat innehåll, prisavdrag eller att få häva avtalet.

Vill du häva avtalet på grund av ändringar i kanalutbudet?

Om du har ett avtal med bindningstid bör du först kontrollera vad som står i ditt avtal. Leta efter en text som handlar om förändringar i kanal- och programutbud. Det finns framförallt tre saker som har betydelse för att få häva ett avtal:

  • Operatören ska kunna visa att det finns ett giltigt skäl, som står angivet i avtalet, för att ha rätt att förändra villkoren
  • Ett avtalsvillkor kan också anses vara oskäligt vid en prövning i ARN. Ett oskäligt villkor är ogiltigt och en konsument är inte bunden av det
  • Ett avtal kan också bli ogiltigt om konsumenten har ingått det utifrån felaktiga förutsättningar, eller om förutsättningarna förändras på ett betydande sätt efter att avtalet ingåtts och att operatören/säljaren borde förstått detta.

En förändring kan t ex innebära att du erbjuds någon annan kanal istället eller att du har rätt till prisavdrag. Om det är en betydande ändring kan du även ha rätt att häva ditt avtal.

  • Kontakta i första hand operatören för att framföra dina synpunkter och önskemål när det gäller en förändring i ditt avtal.