Översikt

Beroende på när i tiden du vill avsluta ett avtal finns det olika regler för detta. Vill du avbeställa eller ångra ett köp har du i vissa fall möjlighet att låta köpet återgå. Här kan du läsa mer om när du har rätt att avbeställa eller ångra dig enligt lag. I vissa fall kan ett företag frivilligt erbjuda exempelvis öppet köp eller prova-på-erbjudanden när du handlar i butik men detta är då inte reglerat i lag. Här kan du också läsa om vad som gäller för en uppsägning och hävning av avtalet.

 

Avbeställning innan leverans

Om tjänsten inte hunnit levereras har du enligt lag rätt att avbeställa köpet, oavsett hur du har ingått avtalet. Företaget har då rätt att ta ut en skälig ersättning med hänsyn till utfört arbete och eventuella kostnader på grund av avbeställningen.

Ångerrätt

Du har ångerrätt enligt lag om du ingått ett avtal via telefon eller internet (så kallade distansavtal) eller utanför företagets vanliga affärslokaler, till exempel vid hembesök eller annan endast tillfällig försäljning i köpcentrum eller på gatan. Du har inte ångerrätt enligt lag om du ingått avtalet i företagets ”affärslokaler”. Med affärslokaler menas lokaler som försäljaren vanligtvis använder som plats för att sälja sina produkter, vanligast i en butik. Affärslokaler kan vara både fasta och rörliga lokaler som försäljaren använder permanent eller säsongsvis under förutsättning att försäljningen inte endast sker där undantagsvis.

  • Observera! Du har även ångerrätt om du ingår ett avtal i en affärslokal, men omedelbart innan du ingår avtalet blivit kontaktad av försäljaren utanför affärslokalen, till exempel om säljaren lockar in dig i butik eller till en monter där du sedan ingår avtal.

Öppet köp (frivilligt)

Ibland kan en försäljare frivilligt erbjuda exempelvis öppet köp, bytesrätt, prova-på-erbjudanden eller tillgodokvitto. Det är valfritt för företag att erbjuda dessa möjligheter och således inte reglerat i lag. Det är därför viktigt att du noggrant kontrollerar villkoren för detta. Be alltid om att få eventuella muntliga löften även i skriftlig form eftersom det är du som måste kunna styrka ett muntligt löfte om du senare hamnar i en tvist med operatören.

Uppsägning

Om du gör en uppsägning innebär det att avtalet upphör att gälla när bindningstiden går ut. Om du också har en avtalad uppsägningstid innebär detta att du behöver säga upp avtalet minst en till tre månader innan bindningstiden upphör. Du är alltså betalningsskyldig under hela bindningstiden. Om du inte vet om du har bindningstid bör du kontrollera det med operatören innan du säger upp avtalet.

Hävning av avtal

Om du säger upp en tjänst har operatören rätt att debitera dig för eventuell uppsägnings- och bindningstid enligt villkoren i avtalet.

Om du däremot anser dig ha rätt att avsluta avtalet utan kostnad för uppsägningstid, bindningstid eller annan kostnad innebär detta att du ska begära en hävning av avtalet. Du kan ha rätt att häva avtalet under vissa förutsättningar vid leveransförsening eller fel på tjänsten.