Mobil telefoni

Mobiltelefonen skickar och tar emot data till och från basstationer och sändare. När du ringer skickar din mobiltelefon radiosignaler till närmaste basstation eller den station som ger ifrån sig starkast signal. I basstationen kopplas samtalet vidare till en annan mobiltelefon, vanlig telefon eller någon annan terminal som du kommunicerar med.

Kan jag använda mobiltelefoni?

Det finns fyra olika system för mobiltelefoni i Sverige: GSM (2G), 3G, 450-Mhz bandet och 4G. Din möjlighet att använda mobiltelefoni hänger samman med täckningen på den plats där du är. Det är operatörernas tillståndsvillkor om täckning och den utbyggnad operatörerna finner kommersiellt motiverad som avgör var det finns mobiltäckning. Det finns inte någon reglering av priset om du erbjuds mobiltelefoni. 

  • Viktigt! Kontrollera med olika operatörer vad de kan erbjuda för täckning. Tänk på att de täckningskartor som finns inte är en garanti för täckning eftersom det kan finnas platser med så kallad radioskugga inom ett område där täckning annars erbjuds.

Testa gärna täckningen innan du ingår ett avtal. Om du inte har möjlighet att testa täckningen innan du ingår ett avtal bör du kontrollera möjligheten att frånträda avtalet om det senare visar sig att täckning inte finns.

Placering av sändare för mobilnät

På webbtjänsten "Bredbandskartan" kan du få information om vilka operatörer som eventuellt har sändare för mobiltelefoni i ett område som utgår från den adress du anger. Det är Post- och telestyrelsen som ansvarar för webbtjänsten.

För att kunna använda mobiltelefonen behöver du antingen ett abonnemang eller ett kontantkort.

Traditionell mobiltelefoni

Abonnemang

När du tecknar ett abonnemang ingår du ett avtal med en operatör om att kunna använda deras tjänst för en viss tid eller tillsvidare. Du kan till exempel ha en fast kostnad per månad, vecka eller dag, eller en viss minimidebitering beroende på hur mycket du ringer.

Kontantkort

Med ett kontantkort förskottsbetalar du en viss summa som du kan ringa för. Kortet kan ”tankas” med till exempel ett dags-, vecko- eller månadsbelopp. Kostnaden för användandet av tjänsten dras av från beloppet på kortet och du får därför inga räkningar. Oftast tas inte någon månadsavgift ut på kontantkorten, men fråga alltid operatören om gällande priser och villkor.

Du kan för det mesta förskottsbetala eller fylla på kortet på flera olika sätt, till exempel via internet- eller telefonbanken, med kontokort eller med värdebevis.

Registrering av kontantkort

Det finns regler inom EU som innebär att mobiloperatörer ska ha kontroll över vem som gör betalningar med sin mobiltelefon och mobiloperatörerna får därför inte låta sina kunder använda tjänsterna anonymt. Reglerna syftar bland annat till att förhindra ekonomisk brottslighet. De tjänster som berörs är till exempel inköp av bussbiljetter och parkeringsavgifter via mobiltelefonen.

Den som köper dessa tjänster och betalar med sitt kontantkort måste därför registrera sitt kontantkort hos sin mobiloperatör. Ett oregistrerat kontantkort behöver alltså registreras innan det kan användas för betalning. Det är Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet för dessa tjänster.

Ekonomiska faktorer att tänka på

Vid köp av mobiltelefon är det viktigt att titta på totalkostnaden. Med telefonen följer i de flesta fall ett abonnemang med olika långa bindningstider. En grundregel är att ju mindre du betalar för telefonen, desto högre är den fasta avgiften för abonnemanget.

Det finns en rad tilläggstjänster till mobiltelefonen som användaren enkelt kan skaffa. Exempel är mobilsvar, ringsignaler, nedladdning av musik samt internetuppkoppling. Samtliga tjänster kan innebära extra kostnader och ingår normalt inte i den fasta avgiften.

Tänk på att alla mobiloperatörer är skyldiga att erbjuda olika sorters spärrar.