Fast telefoni

Din möjlighet att få fast telefoni kan variera beroende på var du bor. I tätorter finns normalt större konkurrens och fler olika alternativ. Däremot kan alternativen vara betydligt färre om du bor i glesbygd eller vill ansluta fast telefoni till ett nybyggt hus, ett hus i ett nybyggt område eller ett hus till vilket telefonledningen tagits bort eller inte använts på länge.

Bredbandstelefoni

Bredbandstelefoni innebär att samtalen kopplas via bredbandet (istället för via telefonledningen). Du behöver en bredbandsuppkoppling via ett modem eller adapter, men inte en dator. Du kan normalt använda din vanliga telefon, ditt telefonnummer och flera av de vanligaste tilläggstjänsterna.  

För att samtalen ska gå via bredbandet behöver du normalt koppla in telefonen direkt i bredbandsmodemet eller koppla in en telefondosa/adapter mellan bredbandsuttaget och telejacket som översätter samtalen från tal till data.

Du kan i vissa fall flytta med dig bredbandstelefonin om du åker på semester eller flyttar inom Sverige. Detta kallas då "flyttbar IP-telefoni" och innebär att du kan ta med dig telefondosan eller bredbandsmodemet och koppla in det där det finns en bredbandsanslutning. Du kan då ringa och bli uppringd som vanligt på ditt vanliga telefonnummer.

Telefoni via nätet för kabel-tv

När du ringer via nätet för kabel-tv är telefonin också IP-baserad. Samtalen kopplas via nätet för kabel-tv i din fastighet. Du behöver inte ha en bredbandsuppkoppling för att kunna ringa, däremot måste du bo i ett hus med bredbandsaccess via nätet för kabel-tv. Du kan normalt använda din vanliga telefon, ditt telefonnummer och flera av de vanligaste tilläggstjänsterna.

För att samtalen ska gå via nätet för kabel-tv behöver du koppla in telefonen i ett modem som är kopplat till tv-uttaget i väggen.

Du kan i vissa fall flytta med dig telefonin om du åker på semester eller flyttar inom Sverige. Du kan då ringa och bli uppringd som vanligt på ditt vanliga telefonnummer.

Internettelefoni

Internettelefoni innebär att du ringer samtal via ett mjukvaruprogram som finns i din dator eller din telefon. Det du behöver är en bredbandsuppkoppling.

Samtalet kan gå från:

  • dator till dator,
  • dator till telefon (fast- eller mobil telefon) eller
  • telefon till telefon.

Mjukvaruprogrammet i din dator möjliggör att du kan ringa röstsamtal via datorn. Mottagaren behöver ha samma program i sin dator. Till mjukvaruprogrammet kan du också behöva ett headset, mikrofon, ljudkort eller en telefonlur för att kunna prata. Det är också möjligt att få internettelefoni via mobiltelefonen.

Med internettelefoni behöver du inte betala någon uppkopplingsavgift, minutavgift eller abonnemangskostnad. Att ringa från dator till dator är oftast helt kostnadsfritt. Om du inte enbart vill ringa från dator till dator kan du välja mellan olika avgiftsbelagda varianter där du kan ringa till vanliga telefonnummer eller få ett vanligt telefonnummer dit andra kan ringa.

Kontrollera vilka möjligheter som finns med hyresvärden, bostadsrättsföreningen, kommunens stadsnät, byggherren eller annan part som förmedlar boendet samt olika operatörer, både nationella och lokala.