Bredband

Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker som gör det möjligt att ansluta bland annat datorer till internet med högre hastigheter. Ju högre överföringshastighet du har desto snabbare går överföringen av information och desto fler kapacitetskrävande tjänster kan du utföra.

Med fast bredband är du ständigt uppkopplad mot internet och betalar en fast avgift oavsett hur mycket du använder bredbandet. Du kan prata i telefon samtidigt som du surfar.

Mobilt bredband är en trådlös anslutning som är uppkopplad via mobiltelefonnätet. Skillnaden mellan fast och mobil anslutning är att du vid fast anslutning är knuten till en viss plats. Vid användning av mobilt bredband kan du oftast förflytta dig geografiskt under tiden som du surfar. En förutsättning är att det finns täckning i mobilnätet på den plats du befinner dig.

Innan du ingår avtal om fast bredband

Det kan vara bra att fundera igenom dessa frågeställningar innan du ingår ett avtal med en operatör.

Dina surfvanor

 • Vad använder du din uppkoppling till - vilka datamängder laddar du ner och vilken hastighet anser du att du behöver?
 • Skiljer sig hastigheten nedströms jämfört med uppströms?
 • Vilka andra tjänster behöver du (IP-baserad telefoni, IP-tv, säkerhetspaket, lagringsutrymme, flera e-postadresser med mera)
 • Vill du kunna prata i telefon samtidigt som du surfar?
 • Vill du kunna surfa på olika platser i hemmet eller utanför hemmet?

Kostnader

 • Måste du köpa ny utrustning (dator, modem, trådlös router)?
 • Tillkommer det avgifter utöver månadsavgiften (start-/anslutningsavgift, modemavgift, trådlös router med mera)?
 • Blir det billigare om du har flera olika tjänster/avtal hos operatören?
 • Kan du få billigare telefoni genom bredbandsanslutningen?
 • Blir bredbandet dyrare om du säger upp ditt traditionella fasta telefonabonnemang?
 • Kostar det att byta hastighet?
 • Vad kostar det om du vill säga upp avtalet under bindningstiden?

Avtalsvillkor

 • Kontrollera bindningstid och/eller uppsägningstid på avtalet
 • Kontrollera leveranstid och villkor vid fel och avbrott
 • Kontrollera kostnad/möjlighet att flytta tjänsten till ny adress

Kundtjänst

 • Testa tillgängligheten och servicen hos kundtjänsten via telefon, webb, e-post och chatt.

Innan du bestämmer dig för mobilt bredband

Det kan vara bra att fundera igenom dessa frågeställningar innan du ingår ett avtal med en operatör.

Dina surfvanor

 • Finns det tillräcklig täckning på de platser du vill använda tjänsten?
 • Vad använder du din uppkoppling till – lyssna på musik, ladda ned filmer eller annat? Detta är bra att tänka på inför valet av abonnemang (det vill säga vilka vilken hastighet du kan behöva och vilka datamängder du laddar ner)
 • Vilka eventuella tilläggstjänster behöver du, exempelvis säkerhetspaket och utlandsspärr?
 • Kontrollera att program du använder till exempel e-post och operativsystem fungerar med tjänsten och din hårdvara.

Kostnader

 • Måste du köpa ny utrustning (dator eller mobil)?
 • Hur ser prisplanen ut, till exempel fast pris eller rörligt pris?
 • Under vilka förutsättningar gäller prisplanen, krävs det till exempel att du surfar via en viss kopplingspunkt?
 • Tillkommer det några avgifter utöver månadsavgiften?
 • Vad kostar det om du vill säga upp avtalet under bindningstiden?
 • Blir det billigare om du har flera tjänster/avtal hos operatören?
 • Vad kostar det att använda mobilt internet utomlands?
 • Går det att aktivera spärrar som ett pristak eller att blockera utlandsanvändning eller liknande?

Avtalsvillkor

 • Kontrollera bindningstid och/eller uppsägningstid på avtalet.
 • Kontrollera leveranstid och villkor vid fel och avbrott.
 • Kontrollera hur mycket du kan använda tjänsten varje månad, till exempel innan hastigheten stryps eller om priset övergår till rörligt pris efter uppnådd datamängd. 
 • Kontrollera om det finns andra begränsningar som exempelvis att du inte får använda internettelefoni (som exempelvis Skype), internetdelning (möjlighet att ansluta andra enheter till ditt mobila bredband) med mera.

Kundtjänst

 • Kontrollera och testa tillgänglighet hos kundtjänsten via telefon, webb, e-post och chatt.