Tillfällig försäljningsplats

Avtal utanför affärslokaler regleras i en egen lag. Speciellt för denna typ av avtal är bland annat att du har ångerrätt, till skillnad från köp i en butik - "affärslokal". I lagen beskrivs ”affärslokaler” som "lokaler som försäljaren vanligtvis använder som plats för att sälja sina produkter". En tillfällig affärslokal är alltså till exempel en monter som är på plats en kort tid, till exempel vid en marknad.

Information vid köp

Vid hemförsäljning och avtal vid tillfälliga försäljningsplatser ("utanför affärslokaler") ska du få information klart och begripligt i ett pappersdokument. Endast om du samtycker till det kan du få informationen i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig. Det räcker inte med att informationen finns på operatörens webbplats för att den ska anses ha getts i varaktig form. I så fall måste operatören hänvisa dig till information som du i lugn och ro har möjlighet att läsa igenom innan du ingår avtalet och som går att ladda ner och spara, till exempel som en PDF-fil. Du ska också få allmänt tillgänglig information om priser och villkor.