Hemförsäljning

Distansavtal som hemförsäljning eller utanför affärslokaler regleras i en egen lag. Speciellt för denna typ av avtal är bland annat att du har ångerrätt, till skillnad från köp i en butik - "affärslokal".

Information vid köp vid hemförsäljning

Vid hemförsäljning ska du få information klart och begripligt i ett pappersdokument. Endast om du samtycker till det kan du få informationen i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig. Det räcker inte med att informationen finns på operatörens webbplats för att den ska anses ha getts i varaktig form. I så fall måste operatören hänvisa dig till information som du i lugn och ro har möjlighet att läsa igenom innan du ingår avtalet och som går att ladda ner och spara, till exempel som en PDF-fil. Du ska också få allmänt tillgänglig information om priser och villkor.