Leveransförsening

Om operatören inte levererar tjänsten inom den tid som avtalats och förseningen inte beror på något förhållande hos dig anses operatören vara i dröjsmål och du har då rätt till ett antal olika påföljder. Om du enbart fått ett muntligt löfte om leveranstid gäller det, men det är den som påstår sig ha fått ett löfte som måste bevisa det.

 

Avtalad leveranstid

Om tid för leverans inte har avtalats anses operatören vara i dröjsmål om tjänsten inte levereras inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Skälig tid kan alltså vara olika från fall till fall. 

Om du råkar ut för en leveransförsening kan du ha rätt till flera olika påföljder:

  • Hålla inne betalning (med belopp som krävs för att ge dig säkerhet för ditt krav). Vi rekommenderar att du skriftligen meddelar operatören att du avser att hålla inne betalningen på grund av leveransförseningen
  • Kräva leverans (om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för operatören)
  • Häva avtalet (avsluta utan kostnad för bindningstid, uppsägningstid eller annan kostnad)
  • Skadestånd
  • Viktigt! En förutsättning för att få häva avtalet eller begära skadestånd på grund av leveransförseningen är att du klagar inom skälig tid efter att tjänsten levererats.

Mer information
Här hittar du rättsfall om leveransförsening.