Felaktig räkning

Som abonnent är du normalt ansvarig för alla samtal och all datatrafik som görs från ditt abonnemang även om du själv inte har ringt eller surfat. I tidigare fall där ansvarsfrågan har prövats har operatören fått rätt genom att hänvisa till uppgifter från debiteringssystemet. Det är alltså mycket svårt att bevisa att man inte har ringt samtal eller surfat.

Bestrida en räkning eller betala i protest

Om du anser att en räkning är felaktig kan du bestrida den. Om du av olika skäl ändå väljer att betala den, bör du skriftligen meddela operatören att du betalar under protest. Du har då rätt att få återbetalning med ränta om det visar sig att operatören har gjort fel. 

Om du väljer att inte betala ska du skriftligen meddela varför du anser att räkningen är felaktig och begära anstånd (uppskov) med betalning till dess att tvisten är utredd. Det är bra att begära en skriftlig bekräftelse på en överenskommelse om anstånd med betalning. Om du betalar en del av fakturan, som du anser riktig, bör du även be om instruktion för hur du ska gå till väga.

Har du fått en faktura för lång tid bakåt?

En operatör har rätt att debitera dig i efterhand i upp till tre år. Därför är det mycket viktigt att du själv reagerar på om det inte kommer räkningar på en tjänst som du normalt borde betala för.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om förbrukning och efterdebitering.

Felaktig samtals- eller datadebitering

Kontakta operatören och be denne göra en teknisk undersökning av din anslutning för att utreda om företagets debiterings- eller faktureringssystem har innehållit fel. Du gör en reklamation på samma sätt som vid andra typer av fel.

Spärra telefonen mot dyra räkningar

Du kan kostnadsfritt spärra telefonen från att kunna ringa vissa nummer eller typer av samtal, exempelvis betalsamtal och utlandssamtal och betal-sms (exempelvis när man sms-röstar i en tv-tävling). Du kan även beställa en kostnadsfri kreditspärr. En sådan innebär att ditt abonnemang spärras om räkningen överskrider ett belopp som du bestämmer på förhand. Däremot har operatören inte någon skyldighet att erbjuda spärrar för mobilt bredband eller mobilsurf i Sverige och inte heller för vanliga sms.