Fel på produkt

Om du har fel på hårdvaran, det vill säga exempelvis mobiltelefonen, datorn eller tv:n, behöver du vända dig till företaget som du har köpt varan av för att göra en felanmälan. Eftersom vi endast ger rådgivning om avtalsfrågor om abonnemang, ligger detta utanför vårt uppdrag. Om du köpt en produkt i ett paketköp tillsammans med ett abonnemang, kan det dock hamna inom vårt område. Kontakta oss i så fall med ditt ärende.

 

Fel på produkt och/eller garantifrågor

Om du har en trasig mobiltelefon, dator eller tv, eller ärenden som rör reparation av produkter, ligger det utanför vårt område. Men som konsument kan du få hjälp av din konsumentvägledare i många frågor, bland annat denna. Även Konsumentverkets upplysningstjänst "Hallå Konsument" kan hjälpa till vid den här typen av problem.

Om det redan uppstått en tvist mellan dig och ett företag kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att höra om de kan pröva tvisten.

Om du har frågor kring försäkringen för den trasiga varan kan du vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om du köpt en produkt i ett paketköp tillsammans med ett abonnemang, kan det dock hamna inom vårt område. Kontakta oss i så fall med ditt ärende.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om paketköp.