Om du inte betalar

Det finns olika anledningar till att inte betala sin räkning. Den kan t.ex. vara felaktig och då kan man klaga på den. Du kan också av olika anledningar missa att betala en räkning eller ha svårt att betala en räkning. Det är viktigt att veta att du är betalningsskyldig oavsett om du fått en faktura eller inte. Om du inte betalar din faktura kan du bli avstängd eller få en betalningsanmärkning.

Vad händer om du inte betalar?

  • Om du inte betalar en räkning i tid kan du få en högre räkning med påminnelse- och dröjsmålsavgifter
  • Operatören kan sedan skicka räkningen vidare till ett inkassobolag som skickar inkassokrav
  • Inkassobolaget kan sedan gå vidare till Kronofogden med en ansökan om så kallat betalningsföreläggande
  • Kronofogden fastställer skulden om du inte protesterar mot den. Först när skulden är fastställd kan en betalningsanmärkning föras in i olika register för kreditupplysning
  • Tjänsten eller tjänsterna kan stängas av. Det finns dock regler som operatören måste ta hänsyn till innan en avstängning av tele- eller bredbandsabonnemang får göras.

Datainspektionens webbplats hittar du en översikt över hur det kan gå till.

Påminnelse och inkasso 

Om du får en påminnelse som gäller en felaktig faktura behöver du egentligen inte svara en gång till eftersom du redan invänt en gång. Vi rekommenderar ändå att du skriver till operatören även gällande påminnelsen och bifogar en kopia på ditt första klagomål.

Om företaget trots allt skickar räkningen till en inkassofirma och firman skickar ett krav till dig måste du framföra ett klagomål gällande kravet igen. Skicka då ett brev till inkassobolaget tillsammans med det första brevet till företaget och behåll en kopia. Om du betalat räkningen till din operatör bör du kontrollera att inga krav finns kvar från inkassofirman som kan lämnas över till Kronofogden.

Betalningsanmärkning

Skulle ärendet ändå gå vidare till Kronofogden är många rädda för vad som ska hända och undrar om de kan få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning är något som kreditupplysningsföretagen registrerar utifrån uppgifter som de hämtar in från olika offentliga register – däribland Kronofogdens. För att en skuld som gått till Kronofogden ska registreras som betalningsanmärkning krävs dock att skulden fastställs genom ett så kallat utslag.

Om du är privatperson eller har enskild firma och bestrider skulden hos Kronofogden kommer inte skulden att fastställas genom utslag och uppgifter om skulden kommer inte heller att lämnas till kreditupplysningsföretagen förrän Kronofogden har utrett ditt bestridande och begärt och fått in material som visar att skulden är korrekt.

Därför är det viktigt att du meddelar Kronofogden att du anser att skulden är felaktig så fort som möjligt när du får ett betalningsföreläggande från dem.

För företagare finns mer information om betalningsanmärkning på Kronofogdens webbplats.

Risker för skuldsättning

När du tecknar ett avtal om avbetalning eller ett abonnemang med bindningstid så är det viktigt att veta att du måste kunna betala för avtalet under hela bindningstiden. Om du får ändrade ekonomiska förutsättningar under avtalets bindningstid så kan det bli svårt att betala räkningarna i tid. Även om du inte har ekonomiska möjligheter att betala för ett abonnemang så är det inte ett skäl för att avsluta ett avtal utan ekonomiskt ansvar.

 

Har jag verkligen råd med avtalet?

Ett bra sätt att ta reda på om du verkligen har råd med avtalet är att först ta reda på alla kostnader som avtalet innebär – allt från startavgifter, fasta och rörliga kostnader, kostnader för olika betalsätt och minsta totalkostnad. Jämför detta med din budget för en normal månad för att se om du har utrymme för att betala detta. Du kan göra en egen kalkyl och läsa mer om hur du får pengarna att räcka längre på Hallå konsuments hemsida.

Tänk på att din ekonomiska situation kan förändras snabbt om du t.ex. börjar studera, flyttar hemifrån, får barn, blir sjuk, arbetslös eller pensionär.

Hur gör jag om jag inte kan betala i tid?

Ta kontakt med operatören och förklara din situation. Det kan finnas möjlighet att komma överens om en annan betalningsplan, abonnemangsform eller möjlighet att pausa avtalet. Om du har tillfälliga problem med ekonomin kan du kanske be om uppskov med betalningen. Undvik att ta dyra snabblån för att lösa ett tillfälligt problem.

Om du har mer permanenta problem med din ekonomi och riskerar allvarlig skuldsättning så har du rätt att ta hjälp av budget- och skuldrådgivningen i din kommun. På Hallå konsuments hemsida kan du läsa mer om detta.