Faktura

Du kan få din räkning på posten som en pappersfaktura. Du kan välja att få den specificerad eller ospecificerad och med undantag för vissa typer av samtal ska alla redovisas om du begärt en specificerad faktura.

Specificerad räkning

Operatörer som erbjuder telefonitjänster ska ge sina kunder specificerade telefonräkningar. Det innebär att du har rätt att få en specificerad räkning för till exempel dina samtal, dina meddelanden och förbrukad datamängd.

Om du inte vill ha en specificerad telefonräkning har du rätt att begära en ospecificerad räkning från din operatör. 

Operatören får inte ta ut någon extra avgift utöver avtalad fakturaavgift för att ge dig en specificerad räkning för dina samtal med den fasta telefonen eller för dina mobilsamtal.

Om du misstänker att operatören tar extra betalt för att specificera räkningen bör du kontakta operatören och be om en förklaring.

Uppgifter på räkningen

Det finns ett minimikrav för vilka uppgifter som ska specificeras på din räkning, för att underlätta för dig att kontrollera dina kostnader. Följande uppgifter ska finnas med i den specificerade räkningen:  

 • samtalsslag – till exempel nationella samtal dagtid/kvällstid, utlandssamtal, mobilsamtal, sms, betalsamtal, samtal i utlandet, obegränsat antal samtal under en tidsperiod
 • antal samtal - ska anges för varje samtalsslag
 • kostnad per enhet - till exempel kostnad per minut, per megabyte (MB) om det gäller datamängd, per styck (sms), "ring så mycket du vill" för x kronor/månad
 • totalkostnad - ska anges för varje samtalsslag och det ska framgå om öppningsavgiften ingår och om moms är inkluderat
 • total samtalstid eller datamängd - ska anges för varje samtalsslag
 • moms - mervärdesskatt ska anges per samtalsslag eller som en totalsumma
 • debiteringsintervall - ska anges om operatören använder sig av annat intervall än 1 sekund eller 1 kilobyte (kB) 
 • öppningsavgift - ska redovisas särskilt
 • återkommande fasta avgifter - till exempel abonnemangsavgift och avgift för nummerpresentation
 • engångsavgifter - till exempel anslutningsavgift
 • vidarefakturerade samtal - till exempel betalsamtal, massanropssamtal, sms-tjänster som du inte kan reklamera hos operatören. Kontaktuppgifter till tjänsteleverantören, som du ska kontakta för att reklamera tjänsten, ska tydligt framgå. Dessa ska finnas i anslutning till samtalsspecifikationen
 • räkningsperiod - med start- och slutdatum

Om du däremot vill få ut en mer detaljerad specifikation, med exempelvis varje enskilt samtal som har ringts, finns det ingen skyldighet att lämna ut en sådan specifikation. Operatören har rätt att ta betalt för att lämna ut en sådan, mer detaljerad, räkning. Detta regleras i föreskrifter från Post- och telestyrelsen.

Samtal som specificeras och inte

Avgiftsfria samtal

Avgiftsfria samtal (som vanligen börjar med siffrorna 020 eller 0200), till exempel samtal till BRIS och kvinnojourer, får inte redovisas på räkningen.

Betalteletjänster

Räkningen kan avse inköp gjorda med telefonen, exempelvis chatt- och dejtingtjänster, tävlingar eller olika mobiltjänster som ringsignaler. På fakturan benämns de ofta som förmedlade tjänster med nummer som oftast börjar på 0900-, 0939-, 0944-, 099- eller femsiffriga kortnummer, exempelvis 72 111. Gäller ditt klagomål sådana tjänster ska du först klaga till det företag du köpt tjänsterna ifrån. I andra hand kan du göra en anmälan till oss. 

Kontantkort och telefonkort

Du har inte rätt att få en specificerad räkning för så kallade förbetalda abonnemang, som exempelvis förbetalda telefonkort eller kontantkort. Om du däremot har ett förbetalt abonnemang och även får en telefonräkning ska räkningen vara specificerad.

Fakturaavgift

Om operatören tar en fakturaavgift måste det framgå av avtalet. Fakturaavgift kan även införas genom ändring i löpande avtal som inte har en viss bindningstid. En avtalsvillkorsändring måste meddelas på rätt sätt och med stöd i lag eller i avtalet.

De flesta operatörer erbjuder alternativ till att skicka ut räkningar i pappersform såsom e-faktura eller autogiro. Om du väljer något av dessa alternativ kan du ofta slippa betala fakturaavgift. Kontrollera med din operatör om du kan göra något för att slippa avgiften eftersom detta kan skilja sig åt beroende på operatör och avtal.