Översikt

Det finns olika sätt att betala för sitt abonnemang. Pappersfaktura, e-faktura, autogiro till exempel. Du har också rätt till specificerad räkning. Det är viktigt att veta att du är betalningsskyldig oavsett om du fått en faktura eller inte. Om du inte betalar din faktura kan du bli avstängd eller få en betalningsanmärkning.

Vad händer om du inte betalar?

  • Om du inte betalar en räkning i tid kan du få en högre räkning med påminnelse- och dröjsmålsavgifter
  • Operatören kan sedan skicka räkningen vidare till ett inkassobolag som skickar inkassokrav
  • Inkassobolaget kan sedan gå vidare till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om så kallat betalningsföreläggande
  • Kronofogdemyndigheten fastställer skulden om du inte protesterar mot den. Först när skulden är fastställd kan en betalningsanmärkning föras in i olika register för kreditupplysning
  • Tjänsten eller tjänsterna kan stängas av. Det finns dock regler som operatören måste ta hänsyn till innan en avstängning av tele- eller bredbandsabonnemang får göras.

Datainspektionens webbplats hittar du en översikt över hur det kan gå till.

Påminnelse och inkasso 

Om du får en påminnelse behöver du egentligen inte svara en gång till eftersom du redan invänt en gång. Vi rekommenderar ändå att du skriver till operatören även gällande påminnelsen och bifogar en kopia på ditt första klagomål.

Om företaget trots allt skickar räkningen till en inkassofirma och firman skickar ett krav till dig måste du framföra ett klagomål gällande kravet igen. Skicka då ett brev till inkassobolaget tillsammans med det första brevet till företaget och behåll en kopia. Om du betalat räkningen till din operatör bör du kontrollera att inga krav finns kvar från inkassofirman som kan lämnas över till Kronofogden.

Betalningsanmärkning

Skulle ärendet ändå gå vidare till Kronofogden är många rädda för vad som ska hända och undrar om de kan få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning är något som kreditupplysningsföretagen registrerar utifrån uppgifter som de hämtar in från olika offentliga register – däribland Kronofogdens. För att en skuld som gått till Kronofogden ska registreras som betalningsanmärkning krävs dock att skulden fastställs genom ett så kallat utslag.

Om du är privatperson eller har enskild firma och bestrider skulden hos Kronofogden kommer inte skulden att fastställas genom utslag och uppgifter om skulden kommer inte heller att lämnas till kreditupplysningsföretagen förrän Kronofogden har utrett ditt bestridande och begärt och fått in material som visar att skulden är korrekt.

Därför är det viktigt att du meddelar Kronofogden att du anser att skulden är felaktig så fort som möjligt när du får ett betalningsföreläggande från dem.

För företagare finns mer information om betalningsanmärkning på Svensk Handels webbplats.