Tv

Det kan vara bra att tänka på vissa saker när du byter operatör. Här har vi samlat information om hur ett operatörsbyte går till och vad det kan vara bra att tänka på när du byter tv-operatör. Din operatör kan även ha rätt att ändra villkoren i ditt avtal under förutsättning att ändringen görs på rätt sätt.

 

Ändringar i kanalutbudet

Om en kanal utgår eller ersätts med en annan i det kanalpaket du har köpt från operatören måste operatören meddela dig om detta minst en månad innan förändringen sker. Du har som huvudregel rätt att avsluta ett tillsvidareavtal med operatören inom tre månader efter att ändringen har gjorts om du inte är nöjd med vad operatören erbjuder som kompensation.

 

En förändring kan t ex innebära att du erbjuds någon annan kanal istället eller att du har rätt till prisavdrag. Om det är en betydande ändring kan du även ha rätt att häva ditt avtal.

I vissa fall kan operatören ha rätt att ändra ditt kanalutbud under bindningstiden. En förutsättning för en sådan ändring är att det står angivet i avtalet att operatören har rätt att ändra villkoren med hänvisning till angivet skäl. I ditt avtal står vad som gäller för just ditt abonnemang.

  • Kontakta i första hand operatören för att framföra dina synpunkter och önskemål när det gäller en förändring i ditt avtal.

Det finns avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där konsumenten har fått rätt att häva avtalet, eller fått rätt till prisavdrag när operatören har ändrat programinnehållet i en kanal, eller inte levererat kanalinnehåll enligt avtal.

Rättigheter

Operatören kan emellertid vara beroende av rättigheter för att kunna sända vissa kanaler eller program och dessa rättigheter kan förändras. 

Det går inte att ge ett enkelt svar på vilka rättigheter du kan ha eftersom mycket beror på hur ditt avtal ser ut och omständigheterna i övrigt. Vid en rättslig prövning är det de speciella omständigheterna i varje enskilt fall som påverkar utgången. 

 

Vill du häva avtalet på grund av ändringar i kanalutbudet?

Om du har ett avtal med bindningstid bör du först kontrollera vad som står i ditt avtal. Leta efter en text som handlar om förändringar i kanal- och programutbud. Det finns framförallt tre saker som har betydelse för att få häva ett avtal:

  • Operatören ska kunna visa att det finns ett giltigt skäl, som står angivet i avtalet, för att ha rätt att förändra villkoren
  • Ett avtalsvillkor kan också anses vara oskäligt vid en prövning i ARN. Ett oskäligt villkor är ogiltigt och en konsument är inte bunden av det
  • Ett avtal kan också bli ogiltigt om konsumenten har ingått det utifrån felaktiga förutsättningar, eller om förutsättningarna förändras på ett betydande sätt efter att avtalet ingåtts och att operatören/säljaren borde förstått detta.