Ändringar i kanalutbud

Om en kanal utgår, eller ersätts med en annan, i det kanalpaket du har köpt från operatören måste operatören meddela dig detta innan förändringen sker. Du kan bli ersatt med andra kanaler eller ha rätt till prisavdrag. I ditt avtal står vad som gäller just dig.

 

Ersättningar

En förändring kan till exempel innebära att du erbjuds någon annan kanal istället, eller att du kan ha rätt till prisavdrag. Om det är en betydande ändring kan du även ha rätt att häva ditt avtal. 

  • Kontakta i första hand operatören för att framföra dina synpunkter och önskemål när det gäller en förändring i ditt avtal.

Det finns avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där konsumenten har fått rätt att häva avtalet, eller fått rätt till prisavdrag när operatören har ändrat programinnehållet i en kanal, eller inte levererat kanalinnehåll enligt avtal.

Rättigheter

Operatören kan emellertid vara beroende av rättigheter att sända vissa kanaler eller program och dessa rättigheter kan förändras. 

Det går inte att ge ett enkelt svar på vilka rättigheter du kan ha eftersom mycket beror på hur ditt avtal ser ut och omständigheterna i övrigt. Vid en rättslig prövning är det de speciella omständigheterna i varje enskilt fall som påverkar utgången. 

 

Vill du häva avtalet?

Om du har ett avtal med bindningstid bör du först kontrollera vad som står i ditt avtal. Leta efter en text som handlar om förändringar i kanal- och programutbud. Det finns framförallt tre saker som har betydelse för att få häva ett avtal:

  • Operatören ska kunna visa att det finns ett giltigt skäl, som står angivet i avtalet, för att förändra villkoren
  • Ett avtalsvillkor kan också anses vara oskäligt vid en prövning i ARN. Ett oskäligt villkor är ogiltigt och en konsument är inte bunden av det
  • Ett avtal kan också bli ogiltigt om konsumenten har ingått det utifrån felaktiga förutsättningar, eller om förutsättningarna förändras på ett betydande sätt efter att avtalet ingåtts och att operatören/säljaren borde förstått detta.