Flytta till ny adress

När du ska flytta till ny adress är det viktigt att säga upp avtalet i tid och att kontrollera att du kan använda tjänsten på den nya adressen, till exempel att du har täckning för mobila tjänster eller att det finns inkopplingsmöjligheter för din tv-leverantör.

Fast telefoni, tv och fast bredband

Att tänka på innan flytt till ny adress

 • Kontrollera om din nuvarande operatör kan leverera tjänsten på den nya adressen.
 • Beställ flytten i god tid innan du flyttar och meddela vilka tjänster du vill ta med dig till den nya adressen.
 • Om flytten gäller bredband (ADSL) och/eller bredbands-tv via telejacket bör du beställa flytt tre veckor innan önskat inkopplingsdatum och meddela vilka ytterligare tjänster du vill ta med dig till den nya adressen. Inkoppling av ADSL och/eller bredbands-tv bör ske senast två veckor efter att fast telefoni har kopplats in. Fast telefoni via telefonjacket måste kopplas in först för att ADSL och/eller bredbands-tv ska kunna kopplas in på den nya adressen.
 • Beställ flytten av telefoni, tv och ADSL samtidigt och glöm inte att kontakta alla operatörer om du inte har en och samma för samtliga tjänster.
 • Be om en skriftlig bekräftelse på utlovat inkopplingsdatum.
 • Kontrollera med operatören om du kan göra något för att undvika avbrott i samband med flytten, eller ta reda på hur långt avbrottet kommer att bli om det inte går att undvika.
 • Om tjänsten inte går att flytta eller om du inte vill flytta med dig tjänsten till den nya adressen bör du säga upp tjänsten i god tid innan flytt för att undvika dubbla kostnader.
 • Rekommendation: Vi rekommenderar att du begär skriftlig bekräftelse på det du kommer överens om med operatören, exempelvis via e-post eller brev. Spara en kopia. 

Mer information
Här hittar du beslut som handlar om flytt till ny adress.

Mobil telefoni och mobilt bredband

Vad du speciellt bör tänka på när du flyttar mobila tjänster

 • Kontrollera om din operatör har täckning på den nya adressen.
 • Om det inte finns någon täckning på den ort dit du ska flytta bör du säga upp tjänsten i god tid innan flytt för att undvika dubbla kostnader.
 • Tänk på! Är du på visning av en ny bostad och det verkar vara bra täckning inomhus? Kontrollera att inga fönster är öppna, då det kan ge en bättre täckning än med stängda.

Mer information
Här hittar du beslut som handlar om täckning och hastighet för mobila tjänster.

Bindande avtal även om operatören inte kan leverera tjänsten

 • Viktigt! Som huvudregel ansvarar du för att betala för ett abonnemang till dess att bindnings- och/eller uppsägningstid upphör enligt avtalet. Det gäller även om du flyttar till en bostad där operatören inte kan leverera tjänsten, såvida du inte har avtalat om något annat med operatören.
 • Fråga i så fall operatören om det går att förkorta bindningstiden eller minska kostnaden på annat sätt, exempelvis genom att byta till en billigare tjänst under resterande avtalsperiod eller om du kan överlåta tjänsten till någon annan. 
 • Om du har betalat en flyttavgift och flytten inte kan genomföras kan du begära att få avgiften återbetald.

Mer information
Här hittar du beslut som handlar om flytt till ny adress.