Översikt

Ska du byta operatör, tjänst eller flytta till en ny adress? Har din operatör ändrat avtalsvillkoren i ert avtal? Här kan du läsa mer om operatörsbyten, ändrade villkor och vad som gäller om du vill flytta med dina tjänster till en ny adress. Det du behöver tänka på vid dessa förändringar kan variera lite beroende på vilken typ av tjänst förändringen gäller. Vi har därför även samlat tjänstespecifik information för telefoni, bredband och tv under Att ändra avtal.