​Är ett skriftlighetskrav självklart det bästa för konsumenten?

Idag den 14 juni beslutade riksdagen att det blir lag på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning från och med 1 september. Det kan göra att man känner sig tryggare som konsument, men Telekområdgivarna vill uppmärksamma om ett antal fallgropar som riskerar att istället sätta konsumenterna i en sämre situation.

Detta innebär skriftlighetskravet i korthet:

  • Skriftlighetskravet gäller om försäljaren kontaktar konsumenten (men inte omvänt)
  • Operatören ska skriftligen bekräfta det anbud som lämnats på telefon, d.v.s. via post, e-post, sms
  • Konsumenten ska skriftligen acceptera operatörens anbud när samtalet är avslutat (d.v.s. accepten kan inte ske under pågående samtal)

Konsumenter kan hamna i en sämre situation än tidigare

Telekområdgivarnas uppfattning är att den absoluta majoriteten av försäljare i telekombranschen följer de regler och lagar som finns. Det finns dock alltid ett antal som inte gör det och tyvärr också de som inte kommer att ha för avsikt att göra det i fortsättningen heller. Ett skriftlighetskrav kan tyvärr därför komma att utnyttjas till konsumentens nackdel av förslagna säljare.

Telekområdgivarna har hittills haft möjlighet att genom de drabbade konsumenterna begära in ljudfiler. Inte sällan uppvisar de bristfällig, felaktig, eller i värsta fall helt vilseledande information från säljaren. Dessa har Telekområdgivarna kunnat delge de olika nätägarna och konsumenter har på så vis kunnat komma ur avtal som ingåtts utifrån vilseledande eller bristfällig information.

Lätt att luras med digitala avtal

Det som redan nu sker är att Telekområdgivarna får in fler och fler fall där digitala avtal används på ett oseriöst sätt. Användningen av sådana digitala avtal kommer med största sannolikhet att ersätta tidigare ljudfiler i de flesta fall. Ett digitalt avtal är alltså något som en konsument signerar – skriver på – digitalt via en platta, via ett kryss i ett mejl, eller via sms. Det förekommer t ex att säljaren får abonnenten att signera avtalet utan att läsa det noggrant genom att snabbt få denne att bläddra fram till knappen för signering.

Inte sällan uppger abonnenter som kontaktar Telekområdgivarna att det de signerat inte överensstämmer med det som säljaren utlovat under själva telefonsamtalet. När operatören väl har ett signerat avtal kan de hänvisa till detta som bevis och om konsumenten å sin sida inte kan visa att det som står i avtalet inte överensstämmer med vad som utlovats muntligt så gäller det signerade avtalet.

I alltför många fall kommer dessa felaktigheter inte att uppmärksammas av abonnenten förrän den första räkningen kommer och då kan tiden för ånger redan ha gått ut.

Telekområdgivarna uppmanar!

  • Signera eller skriv aldrig under ett avtal utan att kontrollera att innehållet stämmer överens med vad säljaren utlovat. Ett klick på ett digitalt avtal är lika bindande som ett underskrivet avtal med papper och penna. Låt dig inte stressas!
  • Ingå aldrig ett nytt avtal om du har bindningstid kvar på ett gammalt. Om du byter operatör under bindningstiden kommer du med stor säkerhet att få betala för det själv på ett eller annat sätt, antingen till din tidigare operatör eller till den nya. Om säljaren säger att de står för avgiften för att lösa ut dig från din tidigare operatör så får du sannolikt betala det genom högre abonnemangsavgifter, fler abonnemang och/eller en ny lång bindningstid.
  • Vid telefonförsäljning har du, precis som tidigare, två veckors ångerrätt efter det att du skriftligen har accepterat avtalet. Tänk på att denna tid sannolikt hinner gå ut innan du får din första räkning från den nya operatören.
  • Om du vill ångra dig bör du göra det skriftligen (via e-post eller brev där du har kvar en kopia) för att kunna bevisa att du ångrat dig.
  • Om du inte signerat eller skrivit under något avtal med en operatör och trots det får en faktura, är du inte skyldig att betala för några varor eller tjänster.

Presskontakter Telekområdgivarna:

Mattias Grafström, VD, 070-713 48 50

Camilla Brogren, Kommunikationsansvarig, 070-713 48 59