​Nya uppföranderegler ger enskilda firmor ångerrätt

Från och med den 1 juli 2017 tar Telekområdgivarna och de operatörer som är med i Telekområdgivarna ännu ett steg för att försvåra oseriös försäljning. I korta drag innebär överenskommelsen att även enskilda näringsidkare på samma sätt som privatpersoner ska omfattas av ångerrätt vid distansavtal, exempelvis telefonförsäljning.

Operatörer som omfattas

Även operatörer som inte är med i Telekområdgivarna kommer att omfattas av denna förändring, eftersom även dessa uppmanas att följa Telekområdgivarnas uppföranderegler enligt den handlingsplan som ingicks 2015 mellan Post- och telestyrelsen och flera nätägande operatörer.

Nya metoder för oseriös försäljning

Handlingsplanen har hittills varit framgångsrik för att skydda privatpersoner eftersom flera oseriösa företag som riktat in sig mot dessa har försvunnit från marknaden eller förändrat sina metoder. Tyvärr har Telekområdgivarna under 2016 istället sett att allt mer av den oseriösa försäljningen riktas mot enskilda firmor. Abonnenter berättar bland annat om hur de vilseleds att ingå avtal som medför enorma kostnader när de byter operatör eftersom de sitter fast i ett avtal med bindningstid hos en tidigare operatör.

— Även om säljaren säger att din nya operatör kommer att stå för kostnaden hos din tidigare operatör så ser vi att det i praktiken innebär att du bygger upp en skuld hos den nya operatören som gör att det kan bli väldigt dyrt nästa gång du byter operatör. Telekområdgivarna avråder därför från att byta operatör under pågående bindningstid, säger Mattias Grafström på Telekområdgivarna.

— Flera abonnenter har också vittnat om att de lurats att teckna många abonnemang med tillhörande produkter. I vissa fall har abonnenten fått räkningar på mer än 100 000 kronor, trots att det rört små enmansföretag med låg omsättning, fortsätter han.

Ångerrätt även för enskilda firmor

I december 2016 utökades handlingsplanen till att även gälla enskilda firmor. Nu utvidgas också Telekområdgivarnas uppföranderegler och kommer på samma sätt att från och med den 1 juli 2017 omfatta dessa. Enskilda näringsidkare ska enligt de nya reglerna till exempel erbjudas samma ångerrätt som konsumenter – ett distansavtal kan ångras inom 14 dagar. Om du som konsument eller enskild firma inte får information om din ångerrätt på ett korrekt sätt eller inte alls, förlängs den upp till ett år.

– Konsumentverket bedömer att flera av de som har enskilda firmor och som rings upp av försäljare av abonnemang är att betrakta som konsumenter i juridisk mening och därför har ångerrätt enligt lag redan idag. Det är dock positivt att ångerrätt i och med utvidgningen av uppförandereglerna nu ges även till de som ingår avtal som enskilda firmor, säger Cecilia Norlander på Konsumentverket.

Flera fallgropar

Telekområdgivarna vill samtidigt höja en varningsflagg för det sätt som vissa företag använder digitala avtal på. Det förekommer att säljare i nära anslutning till ett säljsamtal kontaktar abonnenten igen och vägleder abonnenten att scrolla (bläddra) igenom ett digitalt avtal som säljaren skickat över och snabbt godkänna avtalet med ett enkelt klick. I sådana fall är det av största vikt att ändå noggrant läsa igenom detta avtal, då Telekområdgivarna fått in flera fall där abonnenter menar att det i efterhand visat sig att innehållet inte stämmer med överenskommelser som gjorts i telefonsamtalet. Följden har även då i vissa fall blivit väldigt höga kostnader för många abonnemang.

För mer information:

Mattias Grafström, VD Telekområdgivarna 070-713 48 50
Camilla Brogren, kommunikationsansvarig Telekområdgivarna, 070-713 48 59

Cecilia Norlander, jurist Konsumentverket, 054-19 40 61