​Ny opartisk rådgivning om fiberanslutningar

Telekområdgivarna ger sedan 2006 opartisk och kostnadsfri konsumenträttslig rådgivning om abonnemang för tv, telefoni och bredband. Från och med 15 november 2017 utökar Telekområdgivarna detta uppdrag till att även omfatta fiberanslutningar.


Fiberområdet

Frågor om fiberanslutningar ökar i takt med utbyggnaden. Telekområdgivarna, konsumentvägledare och andra organisationer har fått frågor, men det har fram tills nu inte funnits någon självklar instans dit konsumenter kunnat vända sig.

Telekområdgivarna har uppfattat detta som problematiskt och fört diskussioner med branschen. Dessa samtal har nu resulterat i en överenskommelse som gör det möjligt för konsumenter att få samma kostnadsfria och opartiska rådgivning om fiberanslutningar som för frågor om telekomtjänster.

—Det känns väldigt bra att flera av de leverantörer som drar fiberanslutningar har ingått finansieringsavtal med Telekområdgivarna. På så sätt ger de sina kunder möjlighet till opartisk hjälp. Det signalerar ansvarstagande och skapar förutsättningar för en bra hantering av dessa frågor. Vi är också väldigt tacksamma över IT&Telekomföretagens arbete som varit avgörande för att detta blivit av, säger Mattias Grafström, VD på Telekområdgivarna.

Hur kan du som konsument få hjälp?

Som stöd har Telekområdgivarna skapat en helt ny webbplats; www.telekomradgivarna.se/fiber, där man kan läsa mer om vilka rättigheter och skyldigheter såväl konsumenten som leverantören har. Konsumenter kan nu alltså  kontakta Telekområdgivarna även för konsumenträttslig rådgivning om fiberanslutning via webbformulär eller på telefon.

De fiberleverantörer som tecknat avtal med Telekområdgivarna gällande fiberanslutningsfrågor är Com Hem, IP-Only, Svensk Infrastruktur, Telenor, Telia, och även Svenska Stadsnätsföreningen som är en paraplyorganisation för Sveriges stadsnät. Alla dessa tar i och med detta ett stort och efterlängtat ansvar för en bättre kundnöjdhet inom branschen.

Presskontakt

Mattias Grafström, VD Telekområdgivarna 070-713 48 50

Susanna Fromhold, vice VD Telekområdgivarna, 070-713 48 51

Camilla Brogren, kommunikationsansvarig Telekområdgivarna, 070-713 48 59