Teracommobil säger upp samtliga abonnemang

I oktober 2022 har alla som har ett mobilabonnemang hos Teracom fått ett brev där abonnemanget sägs upp.

Varför säger Teracom upp mitt abonnemang?

Teracom Mobil ägs av Teracom Group, en statligt ägd koncern som levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer. 

Teracom renodlar sin verksamhet och slutade i december 2021 att sälja bredbandsabonnemang till privatpersoner och nu avvecklar Teracom Mobil även sina mobila abonnemang. 

Vad kan jag göra?

Fram till den 31 januari 2023 väljer du själv hur länge du vill fortsätta surfa i Teracoms nät. Det är helt kostnadsfritt under december och januari. Senast den 1 februari måste du ha ersatt Teracom Mobil med en annan operatör för att kunna fortsätta surfa/använda internet.

För att säkerställa att du inte står utan bredbandsuppkoppling från den 1 februari 2023 måste du teckna avtal med en annan bredbandsoperatör. Om du har svårt att hitta en annan operatör eller har andra frågor, vänd dig i första hand till Teracoms kundservice

 

Vilken operatör ska jag välja?

I brevet du fått från Teracom kan man felaktigt få uppfattningen att Telekområdgivarna kan hjälpa dig att välja operatör.

  • OBS! Telekområdgivarna är opartiska och ger aldrig råd om vilken operatör du ska välja!

Du kan dock själv kontrollera vilken eller vilka operatörer som har täckning där du bor på täckningskartor som du hittar hos TeliaTelenorTre och Tele2.

Om det saknas alternativ kan du läsa mer om vad du kan göra på Post- och telestyrelsens webbplats.