Mobiltäckningen till och med bättre än kartorna visar

Ett stort steg mot en bättre konsumentmarknad

Idag presenterade Post- och telestyrelsens sin rapport om effekten av de nya täckningskartorna.

"Post- och telestyrelsen (PTS) har på Konsumentverkets uppdrag genomfört stickprovsmätningar på sju platser i landet för att jämföra den faktiska täckningen med den täckning som utlovas i operatörers täckningskartor. Mätningarna visar att operatörerna [---] generellt har bättre täckning än vad deras täckningskartor visar i de aktuella mätområdena."

God vägledning för konsumenter

Telekområdgivarna deltog i arbetet som initierades 2013 då mätningar visade att det var svårt för konsumenter att se vilka operatörer som hade täckning på olika platser och Telekområdgivarna fick in många klagomål på detta. Efter mätningarna 2013 tecknade Konsumentverket, med stöd av PTS och Telekområdgivarna, en branschöverenskommelse med mobiloperatörerna om hur de ska informera om täckning, bland annat baserat på information som Telekområdgivarna varit med och tagit fram. De redovisar nu sin täckning på ett liknande och jämförbart sätt, och detta har även gett resultat i täckningskartor som i de områden PTS undersökt fungerar som god vägledning för konsumenter. Täckningskartor kan ses som en del i operatörernas marknadsföring, varför Konsumentverket är ansvarig tillsynsmyndighet.

Antalet ärenden gällande täckningen för samtal har de minskat med hela 60 procent hos Telekområdgivarna jämfört med innan de nya täckningskartorna. Beträffande täckningen för mobilt bredband har ärendena minskat med 80 procent. Sammantaget ser vi alltså mycket positivt på den här typen av samarbeten för att göra telekommarknaden bättre för konsumenterna.

Bättre kundnöjdhet = minskad belastning på kundtjänsterna

Åtgärder som denna, som leder till ökad kundnöjdhet, gynnar alla på marknaden. När konsumenterna får en bättre upplevelse så minskar klagomålen och därmed belastningen på kundtjänster, myndigheter och verksamheter som tar emot klagomål från missnöjda konsumenter.

Läs mer om mätningarna och ta del av rapporten på http://www.pts.se/sv/Nyheter/Radio/2016/Operatorer-har-ofta-battre-mobiltackning-an-vad-tackningskartan-visar/