Problem med Internethandel?

Frågan ligger utanför vårt uppdrag.

Gäller din fråga köp gjorda på Internet, som inte är köp av tele-, TV- eller Internetabonnemang, kan du som konsument vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.
Här finns information om konsumentvägledning.

Om ditt ärende gäller handel över gränserna inom EU kan du få mer information hos Konsument Europa. De är en enhet inom Konsumentverket som hjälper konsumenter med råd. Här finns information om Konsument Europa.

Telekområdgivarna har inte frågor om så kallad e-handel inom sitt uppdrag. Frågor som faller utanför vårt område är exempelvis tvister kring webbhotell, köp av resor eller hemelektronik. På vår webbplats finns dock information om allmän konsumenträtt som kan vara till hjälp även vid andra sammanhang.
Information om allmän konsumenträtt (under "Dina rättigheter").

Om det uppstår en tvist mellan dig och ett företag kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att höra om de kan pröva tvisten.
Här finns information om Allmänna reklamationsnämnden.

Konsumentombudsmannen (KO) kan ibland hjälpa enskilda konsumenter i en tvist med näringsidkare. Läs mer på Konsumentverkets webbplats.

Är du företagare kan du läsa mer här.

© Telekområdgivarna