Utanför vårt uppdrag

Nedan finns områden samlade som vi inte kan svara på eftersom de ligger utanför vårt uppdrag. Dessa är:

  • Betalteletjänster (chatt och sms) - Frågor och tvister kring innehållstjänster så som chattjänster och SMS, prenumeration på ringsignaler, vitsar, horoskop. På fakturan från din operatör benämns ofta detta som förmedlade tjänster. Numren börjar oftast på 0900-, 0939-, 0944-, 099- eller femsiffriga kortnummer, exempelvis 72 111. Här rekommenderar vi dig att vända dig till Etiska rådet för betalteletjänster. Gäller din fråga andra inköp som produkter och resor kan du kontakta din kommuns konsumentvägledning.
  • Hårdvarufel - Om du har fel på hårdvaran, det vill säga själva mobiltelefonen, datorn eller TVn, behöver du vända dig till företaget som du har köpt varan av för att göra en felanmälan.  
  • Val av operatör - Om du har frågor kring operatörernas priser kan du använda någon av de tjänster för prisjämförelser som finns på Internet. Här finns information om prisjämförelser. Har du frågor kring hur många klagomål olika operatörer har kan du vända dig till Post- och telestyrelsen
  • Internethandel - Om du har frågor kring köp gjorda på Internet, som inte är köp av tele, TV- eller Internetabonnemang, kan du få hjälp av konsumentvägledningen. Om ärendet gäller handel från ett annat EU-land kan du få mer information hos Konsument Europa.
  • TV-avgift - Har du frågor kring radio- och TV-avgiften kontaktar du Radiotjänst.  
  • Företagare - Är du företagare kan du läsa mer här.


Vi har dock information om allmän konsumenträtt (under "Dina rättigheter") som kan vara till hjälp även för de frågor som vi inte kan hantera.

Som konsument kan du få hjälp av din konsumentvägledare i många frågor. Information om konsumentvägledare finns här.

Om det uppstår en tvist mellan dig och ett företag kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att höra om de kan pröva tvisten.

Konsumentombudsmannen (KO) kan ibland hjälpa enskilda konsumenter i en tvist med näringsidkare. Läs mer på Konsumentverkets webbplats.

© Telekområdgivarna