Spärrar

Här finns information om spärrar. Längst ned på sidan hittar du mer information under "Frågor & svar".

För att du ska kunna kontrollera dina telefonikostnader är operatören skyldig att erbjuda dig olika spärrtjänster.

Med en samtalsspärr kan du spärra ditt abonnemang mot att kunna ringa vissa typer av nummer eller mot att kunna skicka sms- eller mms-meddelanden som kostar mer än vanliga sms. Med en kreditspärr kan din anslutning spärras om du överskrider ett av dig på förhand bestämt belopp.

Spärrarna ska vara avgiftsfria och operatören ska upplysa om att dessa spärrar finns när du tecknar ett avtal. Spärren får aldrig hindra dig från att ringa det nationella larmnumret eller andra avgiftsfria nummer.

Du har när som helst rätt att tillfälligt avbryta spärren eller ta bort den helt och hållet genom att kontakta operatören eller genom att använda en säkerhetskod för att kunna ringa vissa samtal trots spärren.

Samtalsspärr
Operatören är skyldig att erbjuda spärr av utgående samtal (vissa nummer eller nummerserier). Det finns inte någon generell begränsning för vilka slags nummer som kan spärras, exempelvis kan spärren gälla utlandssamtal och betalsamtal. Det kan dock finnas tekniska omständigheter som gör att spärrning av vissa nummer inte kan ske.

Om du har en utlandsspärr kan den tas bort av operatören ifall du begär det. Hos vissa operatörer kommer det också upp en varning i form av ett meddelande på din skärm innan du kopplar upp dig mot ett utländskt nät.

Operatören är också skyldig att erbjuda spärrar mot sms- och mms-meddelanden med förhöjd taxa, det vill säga meddelanden som skickas till högre kostnad än vanlig trafiktaxa. Till sådana nummer hör till exempel tre-, fyr- eller femsiffriga kortnummer.

Kreditspärr
Operatören är skyldig att erbjuda en spärr om du överskrider ett visst belopp, en kreditgräns. Beloppet för kreditgränsen, det vill säga taket för hur mycket du kan ringa för, bestämmer du på förhand med operatören. Operatören förbinder sig då att stänga abonnemanget om kreditgränsen överstigs eller meddela dig att du uppnått beloppsgränsen utan att spärra abonnemanget.

Uppdateringen av samtalskostnaden sker kontinuerligt men för vissa typer av tjänster, till exempel mobilsamtal till och från utlandet och betalteletjänster, kan uppdateringen ta längre tid. Detta beror på att det blir en fördröjning från det att du har använt tjänsten till dess att din operatör får uppgifter som ligger till grund för din faktura. Din operatör saknar då möjlighet att omedelbart spärra ditt abonnemang när kreditgränsen uppnåtts. Kontrollera med din operatör hur spärren fungerar.

Endast för samtal samt vissa mms och sms
Reglerna ovan gäller dock bara för samtalstjänster samt sms och mms med förhöjd taxa. Operatörerna är alltså inte skyldiga att ha spärrar även mot annan datatrafik inom Sverige.

Spärr mot datatrafik
Alla operatörer ska sedan tidigare erbjuda sina kunder en kostnadsfri spärrfunktion  för roaming av datatrafik inom EU. Roaming innebär att du använder ett annat nät än din egen operatörs. Det ger dig exempelvis möjlighet att använda ditt svenska abonnemang även när du är utomlands.

Från 1 juli 2012 ska operatörerna erbjuda samma spärrfunktion för roaming av datatrafik utanför EU. Om operatören inte kan erbjuda sådan spärrtjänst ska användarna informeras om det.

Läs mer om spärren och begränsningar i den (under "Mobilt bredband").

Läs mer om spärrarna på Post- och telestyrelsen (PTS) webbplats

Frågor och svar

© Telekområdgivarna