Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagens uppgift är att skydda konsumenter vid köp av tjänster. Lagen är inte direkt tillämplig på tele-, TV- och Internetområdet men den kan tillämpas vid juridisk prövning, exempelvis i Allmänna reklamationsnämnden.

Du kan läsa mer om konsumenttjänstlagen på Konsumentverkets webbplats.

Konsumenttjänstlagen (1985:716) finns att läsa på Riksdagens webbplats.

© Telekområdgivarna