Har jag rätt att häva avtalet vid leveransförsening?

Förutsättningar för hävning
Om operatören inte levererar i tid enligt avtalet eller om du har starka skäl att anta att det kommer att inträffa en försening kan du ha rätt att häva avtalet. En förutsättning för att du ska ha rätt att häva avtalet är att förseningen är av väsentlig betydelse för dig. 

Om mer än en obetydlig del av tjänsten utförts får du endast häva avtalet beträffande den del som återstår. Men om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat på grund av förseningen och operatören insett eller borde ha insett detta har du även i detta fall rätt att häva hela avtalet.

Om en försening är av väsentlig betydelse för dig eller inte bedöms utifrån dina förhållanden, exempelvis vilka olägenheter det medför för dig. Du måste kunna visa att förseningen är av väsentlig betydelse för dig. Om du efter en leveransförsening ger operatören möjligheten att leverera till ett nytt bestämt datum, kallas det för att du ger operatören en tilläggstid. Om du inte skulle få leverans inom den tilläggstiden heller har du vanligtvis rätt att häva avtalet på grund av leveransförsening.

Följder av hävning
Om avtalet hävs på grund av leveransförsening har operatören inte rätt till betalning för bindningstid, uppsägningstid eller annan kostnad för tjänsten. Operatören ska då även betala tillbaka vad du betalat för tjänsten med ränta från den dag denne tog emot betalning till dess att återbetalning sker. 

Operatören kan även bli ersättningsskyldig mot dig.

Särskilda regler för distansavtal
Om du har ingått ett avtal på distans, exempelvis via telefon, Internet eller postorder eller via hemförsäljning, ska tjänsten tillhandahållas senast inom 30 dagar om ni inte avtalat om något annat skriftligen. Du har därefter rätt att häva avtalet om förseningen inte beror på något förhållande på din sida.

Om du häver köpet på grund av leveransförseningen ska operatören betala tillbaka det du har betalat snarast och senast inom 30 dagar från dagen du meddelar att du häver distansavtalet. Återbetalas inte beloppet inom denna tidsgräns kan du ha rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Läs om ersättning (under "Fel & ersättning").

 

© Telekområdgivarna