Mobil telefoni

Här finns information om vad du bör tänka på vid byte av operatör eller tjänst för mobil telefoni. Under "Frågor och svar" till höger hittar du mer information.

Kontakt med din nya operatör

  • Fråga först den nya operatören om du kan få ditt nummer flyttat dit (så kallad nummerportering). För att undvika att behöva betala till båda operatörerna och få dubbla kostnader under eventuell uppsägnings- och/eller bindningstid kan du begära att operatörsbytet ska ske först vid slutet av uppsägnings- och/eller bindningstiden du har med din tidigare operatör. Du kan flytta med dig numret under hela uppsägningstiden hos din tidigare operatör, men inte när abonnemanget väl har avslutats där
  • Kontrollera att den nya operatören erbjuder tjänster som är viktiga för dig, exempelvis hemligt nummer 
  • Be om en skriftlig bekräftelse på det ni kommer överens om


Kontakt med din tidigare operatör

  • Kontrollera om du har bindnings-och/eller uppsägningstid samt eventuella tilläggstjänster kvar hos din tidigare operatör så att du är klar över hur ditt avtal ser ut och vilka kostnader bytet kan innebära. Fråga vad det kostar att bryta avtalet i eventuell förtid
  • Säg inte upp ditt befintliga avtal innan du har fått klartecken från den nya operatören att flytt av ditt nummer kan ske. Det för att inte riskera att förlora ditt nummer och tilldelas ett nytt nummer
  • Även om den nya operatören sköter själva flytten betyder det inte att du slipper bindnings- och/eller uppsägningstid med din tidigare operatör. Den nya operatören kan aldrig få insyn i ditt avtal hos en annan operatör


När du har stämt av punkterna ovan behöver du därför själv säga upp ditt avtal inklusive eventuella tilläggstjänster hos din tidigare operatör för att undvika fortsatta räkningar efter bytet. Vi rekommenderar att du säger upp skriftligt så att du kan visa att uppsägning gjorts, exempelvis via e-post, fax eller brev. Spara en kopia. 

Våra uppföranderegler
Enligt de uppföranderegler som har tagits fram av Telekområdgivarna ska den nya operatören i tillämpliga fall informera om att konsumenten själv kan behöva säga upp avtal med tidigare operatör så att konsumenten själv kan begränsa sina kostnader till tidigare operatör för exempelvis uppsägningstid, bindningstid eller extra avtal denne ingått om tilläggstjänster.

Om den nya operatören meddelar att konsumenten inte kommer att få några kostnader på grund av bytet, så ska den nya operatören stå för samtliga kostnader som konsumenten eventuellt måste betala till tidigare operatör som en konsekvens av bytet, exempelvis avgifter för brutet avtal eller avgift på grund av uppsägningstid. Vi rekommenderar att du ber att få sådana löften i skriftlig form.

Läs mer om vad som gäller kring flytt av mobilnummer till höger under "Frågor och svar".

Post- och telestyrelsen (PTS) kontrollerar att reglerna om nummerportering (flytt av nummer) följs. Läs om nummerportering på PTS webbplats.

Se våra uppföranderegler vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband (under "Regler & beslut").Läs om uppsägning (under "Dina rättigheter").


Beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Här hittar du beslut från ARN som handlar om att byta och flytta (under "Regler & beslut").

© Telekområdgivarna